לב לדעת - תוכנית לימוד בחסידות

תכנית רב שנתית ללימוד עצמי ומעמיק בתורת החסידות.


תכנית הלימוד בחסידות שע"י 'מעיינותיך', פועלת זו השנה השמינית. התוכנית מיועדת לאברכים ובחורים החפצים בלימוד עצמאי, שיטתי ומעמיק בחסידות, מבוסס על ספר התניא.

תוכנית הלימוד מציעה 7 יחידות לימוד שנערכו ע"י תלמידי חכמים מופלגים בהכוונת הגאון החסיד הרב יואל כהן שליט"א.

התוכנית כוללת מבחנים ומלגות.


זו ההזדמנות להכיר מקרוב את משנתה העמוקה והרחבה של החסידות.

התוכניות באתר זה מיועדים לבנים בלבד. מידע על תוכניות הלימוד לבנות ניתן למצוא באתר מעיינותייך